wczytywanie

Seminarium Naukowo-Techniczne „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych” w Kościelisku

Kończący się rok 2021 przynosi wiele możliwości uczestnictwa i prezentacji firmy GLOBAL SYSTEM w czasie imprez branży ppoż.

W dniach 20-22 października 2021 mieliśmy okazje spotkać się 

z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, architektami, projektantami, instalatorami i konserwatorami urządzeń przeciwpo

żarowych na XVI Seminarium Naukowo-Technicznym pt.” Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych” organizowanego przez Stowarzyszenie In

żynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Małopolski w Kościelisku. W trakcie spotkania omówione zostały m.in. regulacje prawne w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Mieliśmy okazję poznać się bliżej z ekspertami od ochrony przeciwpożarowej a także możliwość przedstawienia produktów z zakresu działania przeciwpożarowego tj. bramy i rolety przeciwpożarowe GLOBAL SYSTEM. Seminarium uważamy za bardzo udane i czekamy na kolejne wydarzenia z tej serii.

do_gory