wczytywanie

Fundusze Europejskie

Firma Global System otrzymała dotację z Funduszy Europejskich na "Opracowanie innowacyjnego systemu kurtyn dymowych stałych i ruchomych elastycznych"

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Regulaminu konkursu nasz Projekt pod tytułem "Opracowanie innowacyjnego systemu kurtyn dymowych stałych i ruchomych elastycznych oraz weryfikacja założeń poprzez przeprowadzenie cyklu badań składowych systemu i zmian koncepcji, az do osiągnięcia założonych parametrów klasyfikacyjnych" otrzymał pozytywny wynik oceny formalno merytorycznej i na podstawie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania i umieszczony na liście podstawowej.

Celem projektu będzie opracowanie innowacyjnego systemu kurtyn dymowych stałych i ruchomych elastycznych, zaprojektowanie wyrobów oraz weryfikacja założeń, aż do osiągnięcia założonych parametrów klasyfikacyjnych. Projekt zostanie zakończony procesem certyfikacji umożliwiającym wprowadzenie wyrobów na rynek.

Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 90 000 PLN.

do_gory